torsdag 18. november 2010

Dompap, nøtteskrike og sju slag til!

På Kaulum gård dreier det meste seg om fugler om dagen. For noen uker siden hørte jeg en fugleekspert på radio som snakket om hvor viktig det er å legge ut mat til småfuglene tidlig nok. I oktober og november, før snøen kommer, er det ikke altfor kaldt og lite snø. Da er det lett å glemme fuglene som lever der ute, men når det blir virkelig kaldt og fuglene trenger all den energi de kan oppdrive for å holde varmen er det ofte for korte dager til å utnytte de. Fuglene spiser bare i dagslys og det er klart at om vinteren har de kortere tid til å spise enn tidligere på høsten og sliter med å få i seg nok energi.Etter at fugleeksperten gikk av lufta kom umiddelbart fôringsautomaten opp på Kaulum gård. Her fôrer vi med solsikkefrø og hel havre i blanding i tillegg til meiseboller og litt ekstra brødsmuler i fuglehuset som henger oppe året rundt. Allerede før klokken 12.00 påfølgende dag var automaten tømt av en stor flokk småfugler. Det viser at behovet er tilstede! Det fine er at jeg kan sitte ved kjøkkenvinduet og se på dem, følge med og opplevelsen blir bare enda bedre med fuglebok og kikkert. Sist jeg tok en grundigere undersøkelse var det ni ulike arter som spiste (nesten) samtidig.
  1. Blåmeis
  2. Kjøttmeis
  3. Spettmeis
  4. Flaggspett
  5. Pilfink
  6. Gulspurv
  7. Skjære
  8. Dompap
  9. Nøtteskrike
I tillegg har vi et ekorn som flittig besøker oss og koser seg med frøene på bakken. I fjor hadde vi to ekorn, men for en måned siden lå den ene død nedenfor trappa. Vi mistenker Pusil, selve dronningen av Kaulum, som tar akkurat de dyrene hun vil og forøvrig er en god musejeger. Og tydeligvis en god ekornjeger selv om det er en egenskap vi ikke verdsetter så veldig høyt.

Men tilbake til fuglene som spiser oss ut av huset! Automaten må fylles hver dag, antallet fugler (spesielt gulspurv) øker hver dag og jeg har sett meg nødt til å utvide menyen og antallet spisesteder. Etter inspirasjon fra Anne på Moseplassen har jeg laget mine egne meiseboller i melkekartong. Foreløpig har de ikke vært så veldig ivrige på den, men kanskje den får bein å gå på når det blir kaldere og de trenger mer fett. Mulig det er ble litt mye fett i forhold til frø og andre godsaker, men jeg får bare prøve meg fram. Automaten med jordnøtter har i det minste falt i smak.


Det gir en veldig god følelse å bidra til at fuglene får en god start på vinteren og ikke minst så bidrar det til liv på gården. Når vi går ut, letter så mange som 40 fugler samtidig og venter i trærne rundt til vi er på trygg avstand og de kan fortsette etegildet.

Oppfordrer alle andre til å komme igang med foring av småfuglene så de rekker å lagre fett og energi til kulda setter inn.

mandag 15. november 2010

Økologisk landbruk og matvaresituasonen i verden

Jeg er økolog! Jeg er utdannet agronom i økologisk landbruk og har også en bachelor i økologisk landbruk fra Høgskolen i Hedmark. Den faglige delen er derfor til stede. I tillegg er jeg økolog av hjerte og håper å få mer "økostoff" på bloggen etterhvert da det er noe som opptar meg på et generelt plan og selvsagt også på et personlig grunnlag da Kaulum gård på sikt skal legges om til økologisk produksjon. I dag leste jeg denne kronikken av Aksel Nærstad og ønsker å dele den med dere. Han er utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet og en meget dyktig mann.

Paul Collier er ingen guru på matsikkerhet

Av Aksel Nærstad, utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet
(Kommentaren har stått på trykk i avisa Klassekampen 1. november 2010) ______________________________________

Paul Collier er i visse kretser nå blitt en internasjonal guru det gjelder utviklingspolitikk. Også ledende norske politikere er med i «fanklubben» til Collier. For noen uker siden holdt han foredrag på Norads fattigdomskonferanse. Da snakket han mest om investeringer og korrupsjon i utviklingsland. På dette feltet har han åpenbart mye kunnskap og noe å fare med. En kan være uenig i hans politiske konklusjoner, men det ligger grundig forskning bak det han sier og skriver om dette. Når Collier beveger seg over på andre fagfelt, blir det imidlertid ganske ille.


I sin siste bok, «The Plundered Planet», lirer Collier av seg den ene udokumenterte påstanden etter den andre blant annet når det gjelder sult og landbruk. Samtidig konstruerer han ideelle fiender som han så «bekjemper». Hans karikerte miljøforkjempere finnes nok også i virkeligheten, men han framstiller dem som de dominerende kreftene blant dem som ikke deler hans syn.


La meg ta noen eksempler. Motstanden mot genmodifisert mat er anti-amerikansk proteksjonisme og redsel for vitenskapelig landbruk, i følge Collier. Motstanden er forsterket gjennom helse-paranoide forbrukere som ikke lenger har tillit til myndighetene. De veldokumenterte skadelige virkningene av GMO på miljøet, blant annet genetisk forurensning og resistens mot sprøytemidler, nevner han ikke engang. Farene for helseskader som er godt dokumentert gjennom vitenskapelige forsøk, latterliggjør han. Til tross for en rekke vitenskapelige rapporter som viser at bruk av genmodifiserte organismer (GMO) ikke gir høyere avlinger, påstår Collier at de gjør det – uten noen henvisning til hvor han henter sine «fakta» fra. Selvsagt kjenner han til den omfattende forskningen som går i disfavør av GMO, men resultatene passer tydeligvis ikke inn i hans politiske korstog.


Collier «slår fast» at småskala landbruket som dominerer verden i dag, ikke kan fø verden. Det er det bare et storskala, høyteknologisk landbruk med genmodifiserte planter som kan. Støtten til småskala og til økologisk landbruk, beskriver han som middelklassens «love-affair» med fattigbønder. Som pandaer, mener vi at de skal de bevares, skriver Collier. Fakta er at ca 70 prosent av den maten som spises i verden, er produsert av småskala matprodusenter, og at det er et stort potensial for å øke avlingene med bærekraftige metoder. FNs organisasjon for mat og landbruk har på bakgrunn av et stort antall forskningsrapporter beregnet at økologiske avlinger i gjennomsnitt er 132 prosent mer enn gjennomsnittelig produksjonsnivå. De mest omfattende feltstudiene som er gjort, omfatter 57 land, fant at bærekraftig resursbevarende landbruk (ikke bare rent økologisk) i gjennomsnitt ville øke avlingene med 79 prosent. En rekke studier viser at avlinger er tre-firedoblet ved å ta i bruk enkle økologiske metoder.

Ett eksempel til må nevnes på hvor uetterrettelig Collier er når det gjelder fakta. Han «konstaterer» at landbruksproduksjon ikke lenger i hovedsak er for lokalt forbruk, men for globalt. Fakta er at bare mellom 10 og 15 prosent av matproduksjonen i verden krysser landegrenser. 85-90 prosent av matproduksjonen er for lokale og nasjonale markeder.

Ikke overraskende viser Collier til den enorme industrielle matproduksjonen på savannene – cerradoen, i Brasil som et foregangseksempel, slik The Economist nylig også gjorde. Dette er miraklet som viser vei for resten av verden. Jeg er akkurat kommet tilbake fra en studietur bl.a. fra Matto Grosso der disse gigantfarmene er. Den jeg besøkte var langt i fra blant de aller største, men 54 kvadratkilometer dyrka mark som den hadde, er ikke noe småbruk. Det tilsvarer ca 430 norske gjennomsnittsgårder. Produksjonsøkningen i Brasil er imponerende, men den har sin pris. Det blir framstilt som om disse savannene nærmest er brakkland uten verdi.

Det vi fikk vite er at det er store områder med skog og busker, at det biologiske mangfoldet er større enn i regnskogen, og at de binder mer karbon enn regnskogen. Avskogingen i regnskogen har heldigvis blitt drastisk redusert ikke minst på grunn av at søkelyset er satt på betydningen avskogingen har for klimaendringer og reduksjon av det biologiske mangfoldet. Den pågående avskogingen av savannene i Brasil fører nå til større utslipp av CO2 enn avskogingen av regnskogen i Amazonas. Representanter for myndigheter, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner jeg møtte i Brasil, uttrykte også bekymring om virkningene på lang sikt for vannforsyningen i Brasil fordi nesten alle store elver i landet har sitt utspring på savannene. Vil kildene tørke ut når skogen er borte? Hva går tapt når tusenvis av plantesorter og dyrearter blir utryddet? Og hva vil langtidsvirkningene være av det store forbruket av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler? Ifølge International Soil Reference and Information Centre kan ikke ca 15 prosent av all landbruksjord i verden lenger brukes til landbruksproduksjon fordi jorda biologiske funksjon er blitt alvorlig ødelagt. Vil «mirakelet» på savannene i Brasil lide samme skjebne?


Miljø- og helseproblemene knyttet til industrilandbruket er godt dokumentert. 2 milliarder mennesker lider av feilernæring, ca halvparten lider av sykelig overvekt. Andre matrelaterte sjukdommer som diabetes type 2 og ulike kreftformer, utgjør et voksende helseproblem. Tømming av grunnvannsressurser, reduksjonen av biologisk mangfold og fruktbarheten i jorda truer framtidig matproduksjon. Men Collier stiller ingen spørsmål og legger ikke fram noen fakta eller motforestillinger som kan rokke ved hans lovprising industrilandbruket . Han gjør bare sitt beste for å latterliggjøre sine motstandere.

Utviklingsfondet har nylig i samarbeid med organisasjoner fra mange kanter i verden utgitt rapporten A Viable Food Future, bygd på den nyeste og mest omfattende forskningen innen mat og landbruk. Vi er ikke noen få livsfjerne romantikere som vil bevare småbønder som interessante museumsgjenstander, som ikke ønsker verken teknologisk utvikling eller å ta i bruk vitenskapelige metoder i matproduksjonen. Moderne agro-økologisk produksjon bygger på kunnskap som bønder har utviklet gjennom årtusener, kombinert med den mest moderne vitenskapen. I motsetning til den landbruksmodellen Collier fremmer, så kan det mangfoldet av produksjonsformer som vi fremmer blant annet gjennom denne rapporten, fø en voksende befolkning i verden, bidra til å redusere klimaendringene, ta vare på naturresursene, skape arbeid og gode levekår for milliarder av mennesker.

Jeg følger spent med på debatten og håper politikere og privatpersoner tar valg som bidrar til å ta vare på det unike mangfoldet vi har i verden og som gjør at vi kan fortsette å produsere mat til en voksende befolkning.

søndag 7. november 2010

....og så kom egget!

Den store diskusjonen om hvem som kom først av høna og egget er irrelevant her på Kaulum gård.


Det har aldri vært noen tvil om at det var de 10 hønene med Hanepane i spissen som inntok gården først, nærmere bestemt andre uken i juli. Og like sikkert er det at i går ble det først egget lagt. Bonden på Kaulum og jeg er rett og slett stolte av den lille flokken vår som nå ignorerer hønsegården og flakser over gjerdet og ut med det samme luken åpnes om morgenen. De tripper rundt på tunet, jager småfugler som prøver seg på maten deres og koser seg i novembersola på låvebrua. Ganske idyllisk!


Kun ett egg i kurven ser litt stusselig ut, men om noen uker regner jeg med at det blir flere egg hver eneste dag og at eggekurven kan regnes som et godt kjøp.


Egget ble i dag søndagsfrokost for fruen og med tre små, gule plommer skilte det seg ut fra de andre eggene i pannen som (selv om de var økologiske) hadde en langt lysere farge. En riktig så god start på søndagen var det!